12 พ.ย. 2556
1,951 ครั้ง

วิปค้านอัด รบ.สร้างภาพ สั่งเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ

วิปฝ่ายค้าน เชื่อรัฐบาลสร้างภาพ สั่งเปิดอภิปรายทั่วไป โดยไม่ลงมติในวันพรุ่งนี้ ขณะเดียวกันกังวลรัฐ นำร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรม ขึ้นมาพิจารณาหลัง ครบ 180 วันแล้ว
 
 
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน หรือ วิปฝ่ายค้าน ตั้งข้อสังเกตกรณีที่คณะรัฐมนตรีทำหนังสือถึงประธานรัฐสภาให้ที่ประชุมเปิดอภิปรายโดยไม่มีการลงมติทั่วไปตามมาตรา 179 ว่ารัฐบาลต้องการฟังความคิดเห็นจากรัฐสภาจริงหรือไม่ ทั้งร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม และ กรณีปราสาทพระวิหาร ซึ่งถือว่าล่าช้าเกินไป
 
 
หลังจากที่ศาลโลกตัดสินคดีเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมองว่าเป็นการสร้างภาพเท่านั้น เนื่องจากก่อนหน้านี้รัฐบาลไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการเสนอหรือเรียกร้องในการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้ รัฐบาลต้องชี้แจงให้ชัดเจน 
 
 
ส่วนกรณี ที่รัฐบาลมีการถอนร่าง พ.ร.บ.ปรองดอง และร่าง พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ทั้ง 6 ฉบับ ออกจากสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงการลงสัตยาบันของพรรคร่วมรัฐบาล มองว่า เป็นการเล่นละคร หรือตีสองหน้าเพื่อให้สถานการณ์บ้านเมืองคลี่คลายลง
 
 
อย่างไรก็ดีฝ่ายค้านกังวลว่า หากครบ 180 วัน รัฐบาลจะนำร่างดังกล่าวขึ้นมาพิจารณาอีก และจะหยิบขึ้นมาพิจารณาได้โดยง่าย ทั้งนี้ เห็นว่าหากจะทำให้ร่างกฎหมายฉบับนี้ตกไป ต้องรอดูว่ารัฐบาลชุดใหม่จะหยิบยกร่างกฎหมายดังกล่าวขึ้นมาพิจาณาหรือไม่ หากไม่หยิบขึ้นมาพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวก็จะตกไป
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ