06 พ.ย. 2558
2,156 ครั้ง

โปรดเกล้าฯ พล.ต.อ.ประวุฒิ ลาออกจากราชการ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่ง โดยระบุว่า ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งอนุญาตให้ พล.ต.อ.ประวุฒิ ถาวรศิริ ที่ปรึกษา (สบ10) ลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2558 และได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่งต่อไปแล้ว บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ10) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 5 พ.ย. 2558

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/-vovlKgw-fA

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ