19 พ.ย. 2556
4,696 ครั้ง

สพฉ.เปิดตัวชุดความรู้ 'รู้แล้วรอด' พร้อมรับมือภัยพิบัติ

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) จับมือหลายองค์กรเปิดตัวชุดความรู้ "รู้แล้วรอด" เตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติผ่านสื่อสร้างสรรค์หลายรูปแบบเดินหน้านำร่องมอบให้ 16 โรงเรียน ใน 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ 
 
นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ แถลงข่าวเปิดตัวชุดความรู้ "รู้แล้วรอด" ซึ่งเป็นความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ (สพฐ.) จัดทำขึ้นหวังสร้างความตระหนักและเผยแพร่ความรู้ในการเตรียมรับมือภัยพิบัติ ในรูปแบบต่างๆ ให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในช่วงก่อน ระหว่าง และหลังเกิดภัยพิบัติ 
 
โดยชุดความรู้นี้จะมีลักษณะคล้ายกระเป๋าใบใหญ่ ข้างในจะเป็นสื่อสร้างสรรค์หลายรูปแบบที่จะสอดแทรกให้ครูนำไปสอนเด็กเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งสื่อนี้ผสมผสานความบันเทิงให้เรียนรู้อย่างสนุกเข้าใจง่าย ภายในชุดความรู้ประกอบไปด้วยแผ่นพับคู่มือจิตอาสา คู่มือกระเป๋ายังชีพ คู่มือรับภัยพิบัติ (ฉบับพกพา) เกมส์กระดาน เกมส์การ์ด และเกมส์ตัวต่อ 
 
พร้อมกันนี้ยังจัดทำมาสคอตตัวละคร "ครอบครัวรู้แล้วรอด" ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคนดี โดยมาสคอตนี้จะออกเดินทางพร้อมกับรถบัสนิทรรศการเคลื่อนที่ เพื่อส่งมอบชุดความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนใน 16 โรงเรียน นำร่อง 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนนี้จนถึงเดือนธันวาคม 
 
โดยชุดความรู้การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัตินี้จะเป็นสื่อกลางสำคัญในการเชื่อมโยงสังคม การเรียนรู้ในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอื่นๆทั่วโลก เพราะสอนให้เด็กเรียนรู้การปฏิบัติตัวง่ายๆ ในการรับมือภัยพิบัติเพื่อให้รอดชีวิตก่อนที่จะให้ความช่วยเหลือผู้อื่นๆ 
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ