21 พ.ย. 2556
14,753 ครั้ง

พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ ทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระสังฆราชฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก.

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ