25 พ.ย. 2556
3,340 ครั้ง

'วุฒิสภา' ลงมติตั้งกกต.ชุดใหม่5คน เตรียมขึ้นทูลเกล้าฯ

 

วุฒิสภาลงคะแนนลับ เห็นชอบแต่งตั้งกรรมการการเลือกตั้งชุดใหม่ 5 คน โดยจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ต่อไป

 

 

ที่ประชุมวุฒิสภา อันมี นายอนันต์ อริยะชัยพานิชย์ รองประธานวุฒิสภา ทำหน้าประธานการประชุม ทำการลงคะแนนลับ เลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

 

 

โดยผลการลงคะแนนมีผู้ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่ง กกต.รวม 5 คน คือ

1. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ข้าราชการบำนาญ สังกัดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขาธิการมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย (พีเน็ต) ได้คะแนน 86 ต่อ 18 เสียง

2. นายบุญส่ง น้อยโสภณ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ภาค 7 ได้คะแนน 74 ต่อ 34 เสียง

3. นายประวิช รัตนเพียร อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้คะแนน 83 ต่อ 24 เสียง

4. นายศุภชัย สมเจริญ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา ได้คะแนน 105 ต่อ 3 เสียง

5. นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลอุทธรณ์ ได้คะแนน 102 ต่อ 5 เสียง

 

 

ทั้งนี้ประธานวุฒิสภาจะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมต่อไป ก่อนที่ประชุม จะอ่านพระบรมราชโองการ ปิดสมัยประชุมรัฐสภา สมัยสามัญทั่วไปในเวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา

 

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ