28 พ.ย. 2556
5,735 ครั้ง

'ยิ่งลักษณ์'แถลงวอนม็อบคืนพท.-ลั่นสภาปชช.เป็นไปไม่ได้

เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น. ที่ผ่านมา น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อ่านแถลงการณ์ เกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมต่อต้านรัฐบาลในขณะนี้ 

 

กราบเรียนพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรัก

 

ตามที่มีเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง โดยการประท้วงและเข้ายึดสถานที่ราชการบางแห่ง ปรากฏเป็นข่าวตามที่ทราบโดยทั่วกันนั้น

 

ดิฉันขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนทุกท่าน  รวมถึงเพื่อนมิตรต่างชาติ  ที่เป็นห่วงเป็นใยในสถานการณ์ว่า รัฐบาลภายใต้การนำของดิฉัน ซึ่งเป็นรัฐบาลที่ได้รับเลือกตั้งอย่างถูกต้องตามครรลองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และได้ปฏิบัติต่อผู้ชุมนุมด้วยความละมุนละม่อม เพื่อที่จะไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายถึงขั้นเกิดความรุนแรง ประชาชนต้องบาดเจ็บล้มตาย ดังเช่นเหตุการณ์ในอดีต

 

แต่การที่รัฐบาลใช้แนวทางสันตินั้น ไม่ได้หมายความว่า รัฐบาลไม่สามารถบริหารประเทศ หรือไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยได้  ทุกวันนี้   การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมายตามอำนาจหน้าที่ยังดำเนินการอยู่  เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ แม้ว่าการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนโดยบางหน่วยงานที่อาจได้รับผลกระทบ และมีความไม่สะดวกบ้าง แต่รัฐบาลก็มีแผนรองรับที่จะให้บริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง  ดิฉันเชื่อมั่นว่า ผู้ที่เป็นข้าราชการส่วนใหญ่  ไม่ว่าจะมีความคิดเห็นทางการเมืองแตกต่างกันอย่างไร ต่างรู้และตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และจะปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อคงไว้ซึ่งความมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ

 

ในขณะเดียวกัน  รัฐบาลไม่ต้องการเล่นเกมทางการเมือง เพราะรัฐบาลเชื่อว่าเกมการเมืองจะทำให้ประเทศถดถอย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและความน่าเชื่อถือจากต่างประเทศ

 

รัฐบาลยินดีรับฟังข้อเสนอ ข้อเรียกร้องของประชาชนทุกกลุ่มที่ชุมนุม ซึ่งยังยึดสถานที่ราชการอยู่ เพียงแต่ข้อเรียกร้องจากกลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกร้องให้มีการจัดตั้งสภาประชาชนนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้ ภายใต้บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับนี้

 

ดิฉันจึงขอยืนยันอีกครั้งว่า ดิฉันมีความตั้งใจอย่างแท้จริงที่จะให้เกิดความร่วมมือในการหารือ เพื่อหาทางออกให้แก่ประเทศ ขจัดความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันที่เรื้อรังต่อเนื่องยาวนาน และสร้างความเสียหายให้กับประเทศมามากพอแล้ว ในการนี้  ดิฉันขอเสนอให้ผู้ชุมนุมยุติการชุมนุม คืนสถานที่ราชการเพื่อให้กลไกระบบราชการเดินหน้าได้ต่อไปได้  และดิฉันจะเปิดเวทีพูดคุย  เพราะรัฐบาลไม่ต้องการการเผชิญหน้า  แต่รัฐบาลพร้อมที่จะร่วมมือในการหาแนวทางกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อวางกระบวนการแก้ไขปัญหาให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

 

พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรัก

 

ช่วงเวลาต่อไปนี้  เป็นช่วงเวลาที่ประชาชนทุกคนควรร่วมใจกันเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ด้วยการน้อมนำ กระแสพระราชดำรัส “รู้รัก สามัคคี”  เพื่อถวายเป็นสักการะแด่ในหลวงที่เป็นที่รักยิ่งของพวกเราทุกคน

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ