28 พ.ย. 2556
3,776 ครั้ง

นักวิชาการ แนะ ยิ่งลักษณ์ ทำประชามติแก้รธน.50 ก่อนเกิดกลียุค

แถลงการณ์กลุ่มนักวิชาการนำโดย ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักวิชาการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน และ ดร.ชาญวิทย์  เกษตรศิริ อดีตอธิการบดี มธ. ประกาศแถลงการณ์ เสนอให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์แก้วิกฤติการเมือง เพื่อไม่ให้สังคมไทยเดินเข้าสู่กลียุค เกิดการนองเลือดในชาติ

 

1.  เพื่อแก้ไขวิกฤติการณ์ที่เกิดจากรัฐธรรมนูญปี พ.ศ. 2550 รัฐบาลต้องจัดให้มีการลงประชามติ เพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ ด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

 

ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญกำหนดว่าวันลงประชามติจะต้องมีกำหนดไม่น้อยกว่า90วัน หลังรัฐบาลประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา

 

2.  หลังจากนั้นรัฐบาลต้องประกาศยุบสภาเพื่อให้เลือกตั้งใหม่ โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับการออกเสียงประชามติแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ

 

ทั้งนี้ การยุบสภาผู้แทนราษฎรให้กระทำโดยพระราชกฤษฎีกา ซึ่งต้องกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ภายในระยะไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกินกว่า60วัน นับแต่วันยุบสภาผู้แทนราษฎร

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ