29 พ.ย. 2556
2,079 ครั้ง

หอการค้าแนะรัฐยุบสภา เสนอเป็นตัวกลางหาทางออกให้ประเทศ

หอการค้าแนะยุบสภาฯ หลังหาข้อสรุปร่วมกันกับทุกฝ่ายแล้ว พร้อมเสนอเป็นตัวกลางเชื่อมโยงทุกฝ่ายเพื่อหาทางออกให้แก่ประเทศ หวั่นการสร้างเงื่อนไขในการชุมนุมจะนำไปสู่เหตุการณ์รุนแรง
 
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดแถลงการณ์ต่อสถานการณ์บ้านเมืองในขณะนี้ โดยเห็นว่าการยุบสภาเป็นหนทางหนึ่งภายใต้กระบวนการประชาธิปไตยที่จะนำไปสู่สันติ แต่เพื่อไม่ให้สถานการณ์เป็นไปในลักษณะเดิมภายหลังจากการเลือกตั้ง จึงขอเสนอให้มีการเจรจาระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อให้มีข้อยุติเบื้องต้นก่อนที่จะยุบสภา โดยหอการค้าไทยพร้อมที่จะเป็นแกนกลางประสานทุกภาคส่วนเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทย ทั้งภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และสื่อมวลชน รวมถึงผู้ที่เป็นที่ยอมรับของสังคม ทั้งนี้ต้องช่วยกันทุกภาคส่วนในนามของสถาบัน เพราะมองว่าเพียงแค่ตัวบุคคลคงไม่สามารถแก้ปัญหาให้จบลงได้ โดยในวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ หอการค้าจะนำข้อเสนอดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบันเพื่อหาข้อสรุปและกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน 
 
อย่างไรก็ตาม การเสนอทางออกครั้งนี้ไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่จะยุติความขัดแย้งทั้งหมดลงทันทีเนื่องจากปัญหาสะสมมายาวนานนับสิบปีแล้ว การกำหนดกรอบเวลาจะบีบคั้นและอาจนำไปสู่ปัญหาที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นไปอีก เบื้องต้นหอการค้าคาดหวังว่าจะช่วยลดการเผชิญหน้า ลดความขัดแย้ง และไม่เกิดเหตุรุนแรง ส่วนจะคลี่คลายอย่างไรคงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายช่วยกันหาทางออก 
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ