02 ธ.ค. 2556
18,993 ครั้ง

นิด้าโพลเผยผลสำรวจความเห็น ปชช.ต่อแนวทางปฏิรูปประเทศของนายสุเทพ

นิด้าโพลเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ เรื่อง 6 แนวทางปฏิรูปประเทศไทยของนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แกนนำ กปปส.พบว่า
 
 
เรื่องระบบเลือกตั้งที่ซื้อเสียงไม่ได้  ประชาชนร้อยละ 79.09 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยร้อยละ 18.15 2.
 
แก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นอย่างเด็ดขาด แก้กฎหมายให้คดีทุจริตไม่มีอายุความ  เห็นด้วยร้อยละ 67.10 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 27.63 3.
 
ให้นักการเมืองเคารพและให้อำนาจประชาชนอย่างแท้จริง เห็นด้วยร้อยละ 69.61 ไม่เห็นด้วย 24.96 4.
 
ปฏิรูปโครงสร้างตำรวจให้ตำรวจเป็นของประชาชน และการให้ความดีความชอบไปอยู่ใต้อำนาจผู้ว่าที่มาจากการเลือกตั้ง ประชาชนเห็นด้วยร้อยละ 49.11 ไม่เห็นด้วย 42.22 5.
 
ปฏิรูประบบราชการให้อยู่ในระบบคุณธรรม เห็นด้วยร้อยละ 79.90 ไม่เห็นด้วย 17.18 6.
 
และการเปลี่ยนแปลงปัญหาพื้นฐานด้านการศึกษา คมนาคม สาธารณสุข  เห็นด้วยร้อยละ 78.93 ไม่เห็นด้วย 16.21 
 
ขณะที่ นายสุรสิทธิ์ วชิรขจร อาจารย์นิด้า กล่าวเพิ่มเติมว่า ข้อเสนอแต่ละมิติที่ออกมาเป็นเพียงนามธรรม และส่วนใหญ่มีกลไกขับเคลื่อนอยู่แล้ว ดังนั้นปัญหาหลักจึงไม่ได้อยู่ที่ตัวนโยบายหรือกฎหมาย แต่จะทำอย่างไรให้หน่วยงานเหล่านี้ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ