02 ธ.ค. 2556
8,288 ครั้ง

ทหาร ชี้แจงการทำหน้าที่ กรณีการชุมนุมการเมือง

พ.อ.วินธัย สุวารี รองโฆษกกองทัพบก ชี้แจงการทำหน้าที่ของทหาร ต่อกรณีการชุมนุมต่อต้านรัฐบาล ว่า

       1.ผบ.สส. และ ผบ.เหล่าทัพ ได้พยายามร่วมกันกับทุกฝ่าย หาทางแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี

       2.ทหารทุกเหล่าทัพทำหน้าที่ของตัวเองด้วยความระมัดระวังและห่วงใย ไม่ต้องการให้เกิดเหตุปะทะกัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงขึ้นเหมือนในอดีต

       3.การช่วยเหลือประชาชน กรณีได้รับบาดเจ็บ ทุกเหล่าทัพพร้อมดูแล โดยเฉพาะการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และอำนวยความสะดวกในเรื่องการเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยปลอดภัย

       4.ขอให้สังคมได้เข้าใจบทบาทของกองทัพที่จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามระเบียบและกรอบกำหนดตามรัฐธรรมนูญอย่างเคร่งครัดและเหมาะสม

       5.กองทัพบก อยากให้สถานการณ์คลี่คลาย ปราศจากผู้บาดเจ็บและสูญเสีย โดยเป็นที่พอใจของทุกพวกทุกฝ่ายโดยเร็วที่สุด

       6.สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากความรุนแรงและความเกลียดชังด้วยเหตุใดก็ตาม อาจจะพัฒนาไปสู่ความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

       7.เจ้าหน้าที่ทหาร ที่ไปปฏิบัติหน้าที่ งรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ได้รับมอบหมายจาก ศอ.รส. ซึ่ง ผบ.ทบ. เน้นย้ำไม่ให้มีการใช้ความรุนแรง

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ