03 ธ.ค. 2556
1,943 ครั้ง

ครม.เห็นชอบให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลลูกจ้าง เพิ่มขึ้น

นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ที่ประชุมได้ผ่านความเห็นชอบ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับลูกจ้าง กรณีประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยได้รับเบิกค่ารักษาจาก 45,000 บาท เพิ่มเป็น 50,000 บาทต่อครั้ง และเบิกจ่ายโดยรวมโดยรวมจาก 65,000 บาท เป็น 100,000 บาท

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ