04 ธ.ค. 2556
2,469 ครั้ง

ไทยและนานาชาติร่วมกิจกรรมเทิดไท้องค์ราชัน

ชาวไทยและชาวต่างชาติในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมไทยและนานาชาติเทิดไท้องค์ราชัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ขณะที่หลายองค์กรจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธ.ค.

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ