04 ธ.ค. 2556
3,794 ครั้ง

รมว.เกษตรฯเปิดงานวันดินโลก 2556

ยุคล เป็นประธานเปิดงานวันดินโลกประจำปี 2556 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเผยความคืบหน้าโครงการเกษตรโซนนิ่ง เตรียมขยายพื้นที่ทั่วประเทศ ภายในปี 2557 
 
 
 
นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รองนายกฯ และ รมว.เกษตรฯ เป็นประธานเปิดงานวันดินโลก ประจำปี 2556 ภายใต้ชื่อ "ด้วยพระบารมี ปฐพีพัฒนา 5 ธันวา วันดินโลก" ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งตรงกับวันดินโลก 
 
 
 
โดยนายยุคล ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาดินในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการจัดโซนนิ่งพื้นที่การเกษตร ซึ่งได้มีการใช้ฐานข้อมูลของดิน ในการจัดโซนนิ่ง ให้กับพืชผลทางการเกษตรไปแล้วจำนวน 20 โซน และมีการตั้งคณะกรรมการในระดับจังหวัดเพื่อดำเนินการวางแผนจัดโซนนิ่งทำการเกษตรให้ขยายทั่วประเทศภายในปี 2557 ซึ่งจะเห็นความชัดเจนของโซนนิ่งเกษตรในแต่ละจังหวัดมากขึ้น หลังจากปีนี้ได้ดำเนินการจัดโซนนิ่งพื้นที่การเกษตรในกลุ่มผลไม้ภาคตะวันออกแล้ว 
 
 
ทั้งนี้โครงการเกษตรโซนนิ่ง ถูกตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาปลูกพืชไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และแก้ปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยล่าสุดมีการใช้จังหวัดกำแพงเพชรนำร่อง เปลี่ยนจากการปลูกข้าวมาเป็นปลูกอ้อยแทน ซึ่งรัฐบาลจะดำเนินการเกษตรโซนนิ่งทั่วประเทศ โดยดูความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และจะดูจากภาพถ่ายดาวเทียม ซึ่งสามารถดำเนินการได้ทันที และนอกจากพืชเกษตรที่รัฐส่งเสริมแล้ว ยังรวมถึงพืชสวน ปศุสัตว์ และการประมงด้วย 
 
อย่างไรก็ตามเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ทางการเมืองที่อาจส่งผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาล จะไม่มีผลกระทบต่อโครงการเกษตรโซนนิ่ง เนื่องจากมั่นใจว่า การเดินหน้าโครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าไปพอสมควรและเดินมาถูกทางแล้ว ไม่ว่ารัฐบาลใดจะเข้ามาบริหารประเทศ ก็ควรที่จะดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไปเรื่อยๆ
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ