04 ธ.ค. 2556
6,123 ครั้ง

ผลประเมิน Pisa 2012 เด็กไทยทำคะแนนดีขึ้น

ผลการประเมินคะแนน Pisa 2012 เด็กไทยทำคะแนนดีขึ้น ทั้งวิทยาศาสตร์ การอ่าน และคณิตศาสตร์ โดยประเทศที่ครองแชมป์ทั้ง 3 วิชา คือ จีน
 
3 หน่วยงานทั้งกระทรวงศึกษาธิการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. และองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ เพื่อให้ข้อมูลระบบการศึกษาแห่งชาติ หรือ OECD ได้เปิดเผยถึงผลการสำรวจการทดสอบนักเรียนอายุ 15 ปี ใน 65 ประเทศทั่วโลก ปรากฎว่า วิชาวิทยาศาสตร์เด็กไทยทำคะแนนได้ดีที่สุด 444 คะแนน การอ่าน 441 คะแนน และคณิตศาสตร์ 427 คะแนน ถึงแม้จะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนานาชาติ และห่างจากประเทศที่ได้ที่ 1 อย่างเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน แต่นับว่าแนวโน้มคะแนนเด็กไทยสูงขึ้นจาก Pisa 2009 ในทุกวิชา โดยคณิตศาสตร์ เป็นวิชาที่ยังได้คะแนนน้อยกว่า 2 วิชา ซึ่งไทยอยู่ในอันดับ 50 จาก 65 ประเทศ
 
นายจตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ไทยได้เข้าร่วมโครงการ Pisa มาตั้งแต่ปี 2000 ข้อมูลชี้ว่า หลังการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการศึกษา ประเทศไทยมีผลการประเมินที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่องใน Pisa 2003 และ Pisa 2006 แต่ความตกต่ำได้หยุดลงใน Pisa 2009 และประเทศไทยได้เห็นแนวโน้มผลการประเมินที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนใน Pisa 2012 
 
จากการเปิดเผยของ สสวท. ระบุว่า กลุ่มโรงเรียนที่มีผลคะแนนดี คือ กลุ่มโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย และกลุ่มโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัย ข้อมูลจึงชี้ว่าระบบการศึกษาไทยมีส่วนหนึ่งที่มีคุณภาพ แต่ยังจำกัดอยู่ในเฉพาะวงจำกัด ดังนั้นถ้ารัฐสามารถขยายระบบการศึกษาที่มีคุณภาพไปให้ทั่วถึง ประเทศไทยจะมีผลประเมินที่ดีขึ้นต่อเนื่อง 
 
นอกจากนี้ยังเปิดเผยถึงวิชาการอ่าน ซึ่งมี 17 ประเทศ ที่ต่ำกว่าไทยจาก 65 ประเทศทั่วโลก ส่วนวิทยาศาสตร์ก็ยังมี 17 ประเทศที่ต่ำกว่าไทยเช่นกัน ดังนั้นถือว่าการศึกษาไทยมีระดับดีขึ้น แม้จะอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยต่ำกว่านานาชาติก็ตาม 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ