05 ธ.ค. 2556
3,051 ครั้ง

ทูลกระหม่อมหญิงฯ ทรงเป็นประธาน ในพิธีถวายพระพรในหลวง

 

เวลา 18.16 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรในงานมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "5 ธันวามหาราชา" พุทธศักราช 2556 ซึ่งรัฐบาลและมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช เป็นองค์กรหลักจัดขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทุกสาขาอาชีพ เพื่อแสดงความจงรักภักดี เทิดทูน และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ