05 ธ.ค. 2556
2,143 ครั้ง

โอบามาส่งสาส์นถวายพระพรในหลวง

 

นายบารัก โอบามา ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ส่งสาส์นถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีใจความดังต่อไปนี้

 

ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

 

ในนามของประชาชนชาวสหรัฐอเมริกา ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ ๕ ธันวาคมนี้

 

ดังที่ข้าพระพุทธเจ้าได้กราบบังคมทูลพระกรุณาในคราวที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทที่กรุงเทพมหานครเมื่อปีที่แล้ว สหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อพันธไมตรีและความร่วมมือกับประเทศไทย

 

ในปีนี้ ทั้งสองประเทศได้เฉลิมฉลองปีที่ 180 แห่งมิตรภาพอันมั่นคงระหว่างกัน นับตั้งแต่การลงนามสนธิสัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ เมื่อ พ.ศ. 2371 ในภาคอารัมภบทของสนธิสัญญา ระบุไว้ว่า มิตรภาพอันบริสุทธิ์จริงใจของทั้งสองชาติจะอภิบาลสายสัมพันธ์นี้ "สืบไปชั่วฟ้าแลดิน"

 

 

จิตวิญญาณนี้ได้กำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างสหรัฐฯ และไทยเรื่อยมา โดยเป็นความร่วมมือที่กว้างขวาง หยั่งลึก และมิอาจสั่นคลอนได้ ทั้งสองประเทศยังคงเสริมสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในด้านความมั่นคง การค้าการลงทุน และการพัฒนามนุษย์ ด้วยเหตุนี้ ข้าพระพุทธเจ้าจึงเชื่อว่า อนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐฯ และไทยจะสดใสโชติช่วง

 

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวายพระพรชัยมงคลให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญยิ่งยืนนาน และขออวยพรให้ประชาชนชาวไทยประสบแต่สิ่งดีงามในวันพิเศษเช่นนี้

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

นายบารัก โอบามา

 

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ