05 ธ.ค. 2556
2,666 ครั้ง

ดุสิตโพลเผยปชช.อยากเห็นคนไทยรักกันถวายในหลวง

 

สวนดุสิตโพลเผยผลสำรวจ ชี้ปชช.ร้อยละ54.04%  อยากให้คนไทยหยุดทะเลาะกันเอง หันหน้าเข้าหากัน รักใคร่สามัคคี รองลงมาคืออยากให้เป็นพลเมืองดี มีจิตสำนึก ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม และไม่เห็นแก่ตัว ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ