05 ธ.ค. 2556
2,642 ครั้ง

อ.โคทมเผยไม่เห็นด้วยขอนายกฯตามม.7 ชี้ขัดรธน.

 

อ.โคทม อารียา ผอ.ศูนย์ศึกษาสันติวิธีและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล เผยว่าไม่เห็นด้วยกับการเสนอนายกพระราชทาน คนใหม่ตามมาตรา 7  เนื่องจากพระมหากษัตริย์ได้มีพระราชดำรัสไว้แล้วว่า การจะทำอะไรต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ และก็มีบัญญัติในรัฐธรรมนูญชัดเจนว่า ให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการในการแต่งตั้งนายกฯ

 

ดังนั้น การแต่งตั้งนายกฯก็มีระบุไว้อย่างชัดเจน รวมถึงหากนายกฯลาออก หรือพ้นตำแหน่ง ก็ยังมีบัญญัติไว้ต้องผ่านรัฐสภา ในเมื่อมีบทบัญญัติแล้วจะเข้าข่ายมาตรา7 ไม่มีบทบัญญัติรัฐธรรมนูญบังคับใช้ได้อย่างไร และถ้ามีรัฐธรรมนูญบังคับใช้กรณีนั้นๆ คำว่าให้เป็นไปตามประเพณีการปกครอง ก็คงไม่สามารถทำได้อีก ฉะนั้น การจัดตั้งสภาประชาชนก็ต้องเป็นไปตามกลไกประชาธิปไตย และทำตามวิถีบัญญัติในรัฐธรรมนูญด้วย

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ