06 ธ.ค. 2556
4,050 ครั้ง

กกต.สรุปมีผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม 19 คน ไร้เงาพท.-ปชป.

นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง สรุปผลการสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แทนตำแหน่งที่ว่างทั้ง 8 เขตเลือกตั้งใน 6 จังหวัด ที่เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2- 6 ธ.ค. ปรากฏว่ามีผู้สมัครทั้งสิ้น 19 คน ได้แก่

 

กทม. เขต 7 มี 5 คน

น.ส.สรินยา คงมี พรรคพลังประเทศไทย

นายพุทธชาติ ช่วยราม พรรคเสรีนิยม

นายดนสวัสดิ์ ชาติเมธี พรรคถิ่นกาขาว

นายเอกสิทธิ์ หมวดทอง พรรคประชากรไทย

นายวิวัฒน์ชัย กุลมาตย์ พรรคพลังงานไทย

 

กทม. เขต 26 มี 6 คน

พล.ท.เพรียว พินัยนิติศาสตร์ พรรครักไท

นายปรีดา วรินทรเวช พรรคเสรีนิยม

น.ส.กฤษอนงค์ สุวรรณวงศ์ พรรคพลังเครือข่ายประชาชน

นายชาญสิทธิ์ คำเทศ พรรคประชากรไทย

นายพลกริช สง่าเนตร พรรคพลังประเทศไทย

นางรัตนวราลัย สุริหาร พรรคพลังงานไทย

 

กทม. เขต 29 มี 5 คน

ร.ต.ต.เสน่ห์ ชัยทร พรรคประชากรไทย

นายบุญราย สทิวะวงศ์ พรรคเสรีนิยม

นายสขภณ ธีรชินคุณ พรรคพลังเครือข่ายประชาชน

นายภัฐธนพงษ์ เกษมวรรณ พรรคพลังงานไทย

นายนพรัต ลำเนาครุฑ พรรคพลังสหกรณ์

 

จ.นครศรีธรรมราช เขต 3 มี 2 คน

ร.ต.ต.คเนศ ศรีศักดิ์ พรรคพลังคนกีฬา

นายประดิษฐ์พัฒน์ หนูสาย พรรคพลังสหกรณ์

 

จ.สงขลา เขต 6 มีผู้สมัครเพียงคนเดียว คือ

ร.ต.ประสิทธิ์ บัวงาม พรรคพลังสหกรณ์

 

ส่วน จ.ชุมพร เขต 1 / จ.ตรัง เขต 2 และ จ.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ