06 ธ.ค. 2556
7,663 ครั้ง

พระราชสาส์นแสดงความเสียใจ ต่อการอสัญกรรมของ ‘เนลสัน แมนเดลา’

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. สำนักราชเลขาธิการ เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ถึงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กรุงพริทอเรีย ความว่า

 

          ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า นายเนลสัน แมนเดลา อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ถึงแก่อสัญกรรม ข้าพเจ้าและพระราชินี ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน และครอบครัวของท่านอดีตประธานาธิบดี รวมทั้งประชาชนชาวแอฟริกาใต้ ในการสูญเสียที่ไม่อาจทดแทนได้ของบุคคลสำคัญท่านนี้ ซึ่งจะได้รับการจดจำถึงการอุทิศตนเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขขึ้นในประเทศ รวมไปถึงนานาประเทศในโลกด้วย

 

           (พระปรมาภิไธย) ภูมิพลอดุลยเดช ปร.

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ