07 ธ.ค. 2556
3,010 ครั้ง

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ต่อการอสัญกรรมของเนลสัน แมนเดลา

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ในการที่นายเนลสัน แมนเดลา (Mr.Nelson Mandela) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ซึ่งสำนักราชเลขาธิการได้เชิญผ่านสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย โดยมีข้อความพระราชสาส์น ดังนี้

 

ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่า นายเนลสัน แมนเดลา อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ถึงแก่อสัญกรรม ข้าพเจ้าและพระราชินี ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน และครอบครัวของท่านอดีตประธานาธิบดี รวมทั้งประชาชนชาวแอฟริกาใต้ ในการสูญเสียที่ไม่อาจทดแทนได้ของบุคคลสำคัญท่านนี้ ซึ่งจะได้รับการจดจำถึงการอุทิศตนเพื่อก่อให้เกิดสันติสุขขึ้นในประเทศ รวมไปถึงนานาประเทศในโลกด้วย

 

 

 

 

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ