09 ธ.ค. 2556
2,446 ครั้ง

โคทม อยากให้ทุกฝ่ายเคลียร์ใจกันก่อนเลือกตั้ง

นายโคทม อารียา นักวิชาการด้านสันติวิธี เห็นว่าการยุบสภาอาจนำไปสู่การ วนกลับมาที่จุดเดิม หากทุกฝ่ายไม่มีการเคลียร์ใจกัน

 

นายโคทม อารียา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสันติวิธีและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล มองว่า หลังจากยุบสภาแล้ว จะต้องมีกระบวนการพูดคุยเคลียร์ใจกัน มิฉะนั้นทุกอย่างอาจวนกลับมาวัฏจักรเดิม

 

1. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ควรออกมาสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ว่าบทบาททางการเมืองของตนต่อจากนี้จะเป็นอย่างไร เพราะประเด็นสำคัญในการชุมนุมที่ผ่านมาคือ พ.ต.ท.ทักษิณ ถ้ายังคงมีบทบาทสูงในการเมืองไทยในอนาคตจะมีการชุมนุมอีก

 

2. ควรมีการพูดคุยกับฝ่ายต่อต้าน พ.ต.ท.ทักษิณ ว่าหากผลการเลือกตั้งไม่เป็นไปตามที่ต้องการ จะยอมรับผลการเลือกตั้งหรือไม่

 

3. ทั้งฝ่ายเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ควรมีการสรุปบทเรียนจากการชุมนุมว่าแต่ละฝ่ายได้รับผลกระทบอย่างไรบ้าง และหาทางป้องกัน ไม่ว่าใครเป็นรัฐบาลก็จะได้บทเรียนว่าบางสถานการณ์ก็สามารถใช้เสียงข้างมากโดยไม่เกิดปัญหา แต่จะเกิดปัญหาหากใช้เสียงข้างมากอย่างหักดิบส่วนข้อเสนอของผู้ชุมนุมเรื่องให้นายกฯลาออกจากรักษาการ ขอให้ไปอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา 180 และ 181 รัฐธรรมนูญไม่เปิดช่องให้ทำได้ เพราะระบุไว้ว่าไม่ว่าจะพ้นตำแหน่งโดยลาออกหรือยุบสภาก็ตาม ก็ต้องทำหน้าที่รักษาการจนกว่าจะมีผู้มาแทนที่

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ