09 ธ.ค. 2556
20,017 ครั้ง

ย้อนรอยเหตุการณ์ยุบสภาไทย จากอดีต-ปัจจุบัน รวม14ครั้ง

 

เหตุการณ์การประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรไทย เกิดขึ้นมาแล้วรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง ดังนี้

 

 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 ก.ย. พ.ศ. 2481 สมัยรัฐบาลพันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา เนื่องจากรัฐบาลขัดแย้งกับสภา

 

 

 

 

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 ต.ค. พ.ศ. 2488 สมัยรัฐบาลมรว.เสนีย์ ปราโมช เนื่องจากสภาผู้แทนยืดอายุมานานในช่วงสงคราม จนสมควรแก่เวลา

 

 

 

 

ครั้งที่ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. พ.ศ. 2516 สมัยรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ เนื่องจากมีสมาชิกไม่เพียงพอตั้งองค์ประชุม

 

 

 

 

ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 12 ม.ค. พ.ศ. 2519 สมัยรัฐบาลมรว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เนื่องจากความขัดแย้งภายในรัฐบาล

 

 

 

ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 19 มี.ค. พ.ศ. 2526 สมัยรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เนื่องจากสภาผู้แทนราษฎรขัดแย้งกับวุฒิสภา กรณีแก้ไขรัฐธรรมนูญ

 

ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 1 พ.ค. พ.ศ. 2529 สมัยรัฐบาลพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เนื่องจากรัฐบาลขัดแย้งกับสภา กรณีการตราพระราชกำหนด

 

ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 29 เม.ย. พ.ศ. 2531 สมัยรัฐบาลพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ เนื่องจากความขัดแย้งภายในรัฐบาล

 

 

 

ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. พ.ศ. 2535 สมัยรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน เนื่องจากเป็นรัฐบาลเฉพาะกาลหลังจากเกิดวิกฤตทางการเมือง

 

 

 

ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 19 พ.ค. พ.ศ. 2538 สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เนื่องจากความขัดแย้งภายในรัฐบาล

 

 

 

ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 28 ก.ย. พ.ศ. 2539 สมัยรัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา เนื่องจากความขัดแย้งภายในรัฐบาล

 

 

 

ครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 9 พ.ย. พ.ศ. 2543 สมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย เนื่องจากปฏิบัติภารกิจตามเป้าหมายเสร็จแล้ว
 

 

 

ครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. พ.ศ. 2549 สมัยรัฐบาลพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เนื่องจากเกิดวิกฤตการณ์การเมืองจากการชุมนุมขับไล่นายกรัฐมนตรี ต่อมาเกิดรัฐประหาร 19 กันยายน 2549

 

 

 

ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. พ.ศ. 2554 สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเมือง

 

 

 

ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. พ.ศ. 2556 สมัยรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เนื่องจากการประท้วงในไทย พ.ศ. 2556

 

 

 

 

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ