10 ธ.ค. 2556
26,984 ครั้ง

โปรดเกล้าฯยุบสภาแล้ว เลือกตั้งใหม่2ก.พ.57

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร และให้มีการจัดเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ. 2557

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ