10 ธ.ค. 2556
1,917 ครั้ง

จับสลากแบดซีเกมส์ ไทยโอกาสคว้าชัยสดใส

 

การจับสลากประกบคู่การแข่งขันแบดมินตัน ซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ 

 

ณิชชาอร จินดาพล รอบแรกได้บาย เข้าไปรอพบเมียนมาร์

บุศนันทน์ อึ้งบำรุงพันธุ์ รอบแรกพบมาเลเซีย 

ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข รอบแรกพบสิงคโปร์

สัพพัญญู อวิสิงหานนท์ รอบแรกพบมาเลเซีย

มณีพงศ์ จงจิตร-นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร พบเวียดนาม

สัพพัญญู อวิสิงหานนท์-วรรณวัฒน์ อำพันสุวรรณ พบเมียนมาร์

ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย-พุธิตา ศุภจิรกุล พบสิงคโปร์

ณริฏษาพัชร แลม-สาวิตรี อมิตรพ่าย พบมาเลเซีย

พุธิตา ศุภจิรกุล-นิพิฐพนธ์ พวงพั่วเพชร พบเวียดนาม

ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย-มณีพงศ์ จงจิตร พบสิงคโปร์

 

 

 

 

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ