10 ธ.ค. 2556
7,539 ครั้ง

หลากความเห็นนักวิชาการ ต่อข้อเสนอปฏิรูปการเมือง กปปส.

ความเห็นของนักวิชาการต่อสถานการณ์การเมืองขณะนี้ ซึ่งมีทั้งเห็นด้วยและเห็นต่างต่อแนวทางปฎิรูปประเทศของ กปปส.

 

 

  เวทีสมัชชาปกป้องประชาธิปไตย หรือ สปป.  ที่เห็นว่า ข้อเสนอของ กปปส. ที่ต้องการให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากการรักษาการและต้องการตั้งสภาประชาชนนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เพราะขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้การยกรัฐธรรมนูญมาตรา 3 และ 7 มาอ้างนั้นผิดเนื้อหา และว่าจุดประสงค์ของรัฐธรรมนูญนั้นสภาประชาชนจะเกิดขึ้นได้ทางเดียวคือต้องแก้รัฐธรรมนูญเท่านั้น

 

พร้อมแถลงจุดยืนว่า การเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นเพราะเป็นกลไกที่ดีที่สุดในระบอบประชาธิปไตย โดยนักวิชาการและประชาชนที่ลงรายชื่อทั้ง 156 คน ทั้งหมดมีเจตจำนงร่วมกันให้เข้าสู่การเลือกตั้ง ก่อนปฏิรูปประเทศไทยซึ่งต้องอยู่บนหลักการและความเป็นจริง

 

 

 ด้าน ศ.ธีรยุทธ บุญมี ผู้อำนวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย  ได้สนับสนุนการปฏิรูปประเทศไทยของกลุ่ม กปปส. ผ่านเวที "การปฏิวัตินกหวีด มองเชื่อมโยงกับปัญหาอนาคตการเมืองไทย" โดยเห็นว่าการออกมาปฏิวัติของประชาชนเป็นสิทธิ เพื่อต่อต้านรัฐบาลที่ฉ้อฉล ถือเป็นส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย และว่าการปฏิวัติโดยประชาชนจะเป็นการทำให้ประชาธิปไตยดีขึ้น แก้ปัญหาการเมืองไทยที่มีมาช้านาน เนื่องจากการเลือกตั้งและเสียงส่วนใหญ่ไม่ใช่คำตอบของทั้งหมด

 

 

และที่รัฐสภา ก็จัดเสวนา "ทางออกประเทศไทย" โดยนายวีรพัฒน์ ปรียวงศ์ นักวิชาการนิติศาสตร์อิสระ ระบุ การเรียกให้นายกฯลาออกไม่สามารถทำได้ตาม รธน. และให้พรรคประชาธิปัตย์ กลับมาต่อสู้ในเวทีเลือกตั้ง เพื่อให้ประชาชนเรียนรู้จากการเลือกตั้ง ขณะที่ พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ ผอ.สำนักสันติวิธี สถาบันพระปกเกล้า และ ดร.อมร วาณิชวิวัฒน์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์จุฬาฯ เห็นตรงกัน ทางออกที่ดีที่สุดขณะนี้ คือ 2 ฝ่าย ต้องหันหน้าเจรจากันก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง เพื่อกำหนดโครงสร้างและกติกาต่างๆกันใหม่ มิเช่นนั้นก็จะกลับสู่วงจรเดิมความขัดแย้ง

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ