11 ธ.ค. 2556
2,303 ครั้ง

สนข.รับการเมืองกระทบการลงทุนภาครัฐปี57

สนข.รับหากสถานการณ์ทางการเมืองเกิดปัญหาสูญญากาศ จะส่งผลต่อการลงทุนภาครัฐในปี57 โดยเฉพาะโครงการภายใต้ พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท ที่มีแผนจะลงทุนในปี 57 จำนวนกว่า 80,000 ล้านบาท และจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นการลงทุนและนักลงทุนอาจเบนเข็มไปลงทุนยังประเทศเพื่อนบ้านทำให้ไทยเสียโอกาสในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
 
นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.). กล่าวว่าสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ยังไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ซึ่งความไม่แน่นอนเหล่านี้จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่สนใจจะเข้ามาลงทุนในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่งของประเทศ และหากเกิดปัญหาสูญญากาศทางการเมืองยาวนานอาจส่งผลให้นักลงทุนเบนเข็มไปลงทุนยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีความพร้อมและมีเสถียรภาพทางการเมืองแทน ซึ่งจะทำให้ไทยเสียโอกาส ส่วนปัญหาการเมืองจะส่งผลกระทบต่อโครงการ 2 ล้านล้านบาทหรือไม่นั้น ผอ.สนข. กล่าวว่า โครงการลงทุนขนาดใหญ่ เช่น รถไฟฟ้าความเร็วสูง รถไฟทางคู่ 5 เส้นทาง ยังอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม(EIA) จึงยังไม่ส่งผลกระทบอะไรมากนักเพราะการศึกษาผลกระทบยังเดินหน้าต่อได้ แต่โครงการที่จะได้รับผลกระทบทางตรงคือโครงการก่อสร้างถนน ซ่อมบำรุงทาง ต่างๆที่จะเริ่มดำเนินการในปี 57 ทั้งหมด มูลค่าการลงทุนรวมกว่า 81,000 ล้านบาทต้องล่าช้าออกไป เนื่องจากงบประมาณการลงทุนอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท และหากรัฐบาลจะเปลี่ยนวิธีนำงบประมาณมาลงทุนก็ไม่น่าจะทันภายในปี 57 เพราะต้องใช้วิธีการจัดสรรงบกลางปี57 หรือตั้งงบใหม่ปี58 มาใช้ซึ่งจะไม่ทันในปี 57 แน่นอน แต่อย่างไรก็ตามยังเชื่อมั่นว่าโครงการพัฒนาระบบขนส่งของประเทศ จะยังคงได้รับความสำคัญให้ดำเนินการต่อ ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือไม่ แต่หากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คงจะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบวิธีการใช้เงิน จากพ.ร.บ. 2 ล้านล้านบาท เป็นการจัดสรรงบประมาณของประเทศตามปกติ
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ