11 ธ.ค. 2556
3,130 ครั้ง

สำนักนายกฯ เรียกถก ขรก.ทุกกระทรวง เป็นวาระพิเศษ

สำนักนายกรัฐมตรี เรียกประชุมข้าราชการ ระดับปลัดกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทุกกระทรวงเป็นวาระพิเศษ เพื่อกำหนดการปฏิบัติตัวของข้าราชการ หลังรัฐบาลประกาศยุบสภา 
 
นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสำนักนายกฯ และนายอำพน กิตติอำพน เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เรียกประชุมปลัดกระทรวงทุกกระทรวง และหัวหน้าส่วนราชการหรือเทียบเท่า รวมทั้งหน่วยงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สภาการศึกษา ผู้อำนวยการข่าวกรอง และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาประชุมที่สำนักงานข้าราชการและพลเรือน จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นเป็นวาระพิเศษ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลังจากมีพระราชกฤษฎีกาในการยุบสภาแล้ว ได้เรียกประชุมในส่วนของข้าราชการประจำ ว่าจะต้องปฏิบัติตัวในช่วงรัฐบาลรักษาการอย่างไร เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ไม่ขัดต่อหลักกฏหมาย ซึ่งในเบื้องต้นก็ได้สั่งให้ปลัดกระทรวงห้ามแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ ไม่อนุมัติโครงการใดๆ ในระหว่างรัฐบาลรักษาการ ซึ่งการประชุมอาจจะใช้เวลานานกว่า 2 ชม. และไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าฟังการประชุมในครั้งนี้ โดยหลังการประชุมปลัดสำนักนายกฯ จะเป็นผู้ให้สัมภาษณ์เท่านั้น 
 
โดยส่วนของข้าราชการที่มาประชุม พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.ไม่ได้ร่วมประชุมแต่อย่างใด โดยส่งผู้แทนมาเข้าร่วมประชุม ส่วนข้าราชการหน่วยอื่น มีปลัดทุกกระทรวงเข้าร่วมประชุมกันครบ รวมทั้งพล.อ.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคง เข้าร่วมประชุมด้วย
 
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ