12 ธ.ค. 2556
4,635 ครั้ง

สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อดีตอธิการนิด้า ระบุหลักปชต. 1 คน 1 เสียงยังใช้กับไทยไม่ได้

นายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อดีตอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณะทำงานกลุ่มกปปส. ให้สัมภาษณ์ถึงหลัก 1 คน 1 เสียง จะมีปัญหาในระบอบประชาธิปไตยของไทย ว่า ปกติหลักการประชาธิปไตย จะใช้ 1 คน 1 เสียง ก็เป็นหลักการที่ถูกต้อง แต่คำถามคือ ทำไมหลักการนี้เมื่อมาใช้กับประเทศต่างๆ มันไม่เหมือนกัน ให้อธิบายสาเหตุว่าทำไม ถ้ามันได้ผลเหมือนกันก็ดี แต่เมื่อนำหลักการนี้ไปใช้ในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือประเทศต่างๆ ได้ผลดี แต่ถ้านำมาใช้ในประเทศไทยแล้วมันไม่ได้ผล เพราะอะไร ตนก็ต้องการคำอธิบายเหมือนกัน ตนเห็นว่า มันมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน แต่เมื่อคนบอกว่ายึดหลักว่ามันเหมือนกันก็ต้องอธิบายให้ตนฟัง ว่า ทำไมได้ผลไม่เหมือนกัน
 
“ทำไมนำหลักการนี้ไปใช้ในต่างประเทศแล้วได้นักการเมืองดีๆ เวลามีนักการเมืองไม่ดี ก็สามารถให้ประชาชนถอดถอนได้ ทำไมนำมาใช้ในประเทศไทยแล้วได้นักการเมืองที่ไม่ดีมากกว่า เพราะเมื่อพบว่านักการเมืองทำไม่ดี ไม่ถูกต้อง มีหลักฐานพยานชัดเจน ก็แถๆไป แล้วก็ถอดถอนไม่ได้ เพราะอะไร คนกลุ่มนี้ต้องอธิบายให้ผมฟัง ไม่ใช่ให้ผมอธิบาย” นายสมบัติ กล่าว
 
อดีตอธิการนิด้า กล่าวต่อว่า หลักการนี้ถ้าถูกต้องแล้ว ทำไมใช้ในไทยไม่ได้ ประชาชนไทยไม่ได้โง่ เพียงแต่ในวันหนึ่งๆ เขาต้องทำมาหากิน ไม่ได้มาคิดเรื่องนี้มากเท่าไร ขณะนี้บ้านเมืองก็พยายามหาวิธีที่มีข้อเสียน้อย เพราะการที่ได้ผลไม่เหมือนกัน แสดงว่ามีสาเหตุบางประการที่ทำให้แตกต่างกัน ยกตัวอย่างประเทศแอฟริกาใต้ ขณะนี้เป็นประเทศที่เจริญมากกว่าไทย ระบบเลือกตั้งจะให้เลือกได้แค่ส.ส.บัญชีรายชื่อเท่านั้น ไม่มีส.ส.เขต เพราะว่าส.ส.เขตจะซื้อสิทธิขายเสียงกันง่าย นี่คือระบอบประชาธิปไตยทางตรง เป็นหลักการ 1 คน 1 เสียง เหมือนกัน ในขณะที่ประเทศเยอรมันก็มีส.ส.เขตและส.ส.บัญชีรายชื่ออย่างละครึ่ง
 
“จะเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ตามบริบทของประเทศ ถ้าไทยจะทำก็ต้องดูบริบทของประเทศ ออกแบบประชาธิปไตยให้มันสอดคล้อง ไม่งั้นจะแก้ปัญหาไม่ได้ ระบอบประชาธิปไตยแบบตัวแทน ต้องทำให้ประชาชนเลือกคนดีมาเป็นผู้ปกครองให้ได้ เพราะมีแต่คนดีเท่านั้นที่จะใช้อำนาจทำสิ่งที่ดีเพื่อประชาชน ถ้าเลือกคนเลว ก็จะใช้อำนาจนั้น หาประโยชน์ให้ตนเองและพรรคพวก เหมือนสภาของระบอบทักษิณที่ทำอยู่ทุกวันนี้” นายสมบัติ กล่าว
 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ