04 ก.ย. 2556
2,280 ครั้ง

ครม.เห็นชอบหลักเกณฑ์รับจำนำข้าวฤดูกาลปี56/57

ครม.พิจารณาเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กขช.) เรื่องหลักเกณฑ์การรับจำนำข้าวในโครงการรับจำนำข้าวเปลือกฤดูการผลิตปี 56/57 โดยใช้วงเงินงบประมาณที่ 2.7 แสนล้านบาท โครงการรับจำนำข้าวเปลือกเจ้านาปี ฤดูการผลิต ปี 56/57 จะรับจำนำที่ราคา 15,000 บาท/ตัน จำกัดวงเงินรับจำนำไว้ที่ไม่เกิน 3.5 แสนบาท/ครัวเรือน เริ่มต้นตั้งแต่ 1ต.ค.56- 28ก.พ.57 ส่วนโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ฤดูการผลิตปี 47 จะรับจำนำที่ราคา 13,000 บาท/ตัน จำกัดวงเงินการรับจำนำไว้ที่ไม่เกิน 3 แสนบาท/ครัวเรือน

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ