04 ก.ย. 2556
1,488 ครั้ง

ครม.คลอด 3 มาตรการช่วยสวนยาง แต่ไม่แทรกแซงราคา

ครม.อนุมัติมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยาง โดยปฏิเสธที่จะเข้าแทรกแซงราคา แต่จะจ่ายเงินเป็นทุนสนับสนุนปัจจัยการผลิตไร่ละ 1,260 บาท จำกัดไม่เกิน 10 ไร่ต่อราย  โดยแบ่งเป็น 3 มาตรการหลัก
มาตรการที่ 1 จัดสรรวงเงินจำนวน 5,000 ล้านบาท ผ่าน ธกส.ปล่อยกู้ให้กับสถาบันเกษตรกร แปรรูปยางพารา เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา
มาตรการที่ 2 จัดสรรวงเงิน 15,000 ล้านบาทผ่านธนาคารออมสิน ปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการเพื่อนำไปเพิ่มศักยภาพการผลิตยาง
มาตรการที่ 3 สนับสนุนทุนเพื่อช่วยเหลือปัจจัยการผลิตกับเกษตรกรโดยตรง ในอัตราไร่ละ 1,260 บาท รายละไม่เกิน 10 ไร่ ซึ่งจะมีเกษตรกรได้ประโยชน์ 3 ใน 4 จากจำนวนเกษตรกรชาวสวนยางที่ขี้นทะเบียนไว้ ประมาณ 9.9 แสนราย
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ