05 ก.ย. 2556
6,671 ครั้ง

นักวิชาการวิเคราะห์ การศึกษาไทย รั้งท้ายอาเซียน

หลังจากที่ที่ประชุม World economic Forum จัดอันดับคุณภาพการศึกษาของไทย และอยู่อันดับ 8 ของอาเซียน ซึ่งนักวิชาการมองว่าระบบการศึกษาของไทยที่รั้งท้าย ก็เนื่องจากการขาดการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน

เด็กไทย 1,600,000 กว่าคน กำลังประสบกับปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ นี่เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา ที่สะท้อนให้เห็นถึงระบบการศึกษาไทย ที่ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรของชาติได้สัมฤทธิ์ผล

นักวิชาการด้านการศึกษาระบุว่า เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ก็มีปัญหานี้เช่นกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาระบบการศึกษาไทยยังย่ำอยู่กับที่ ซึ่งสอดรับกับการจัดอันดับคุณภาพการศึกษาไทย ของที่ประชุม World Economic Forum พบว่าไทยอยู่อันดับที่ 78 จาก 144 ประเทศ ด้วยคะแนน 3.5 จากคะแนนเต็ม 7 และเมื่อนับเฉพาะในกลุ่มอาเซียน ไทยอยู่อันดับรั้งท้าย ปัจจัยสำคัญมองว่ามาการขาดความต่อเนื่องทางด้านการศึกษา

ขณะที่กัมพูชา และเวียดนาม ที่เคยอยู่หลังไทย มาคราวนี้ กลับแซงขึ้นมาอยู่อันดับ 6 และ 7 เนื่องจากในช่วงเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ทั้งสองประเทศมีการวางแผน และกำหนดนโยบายการศึกษาที่ชัดเจน แม้จะมีการปลี่ยนแปลงรัฐบาล ส่วนหนึ่งมาจากระบอบการปกครองของประเทศเหล่านี้

ซึ่งนักการศึกษา แนะนำว่า การแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด ก็คือการออกกฎหมายและข้อบังคับด้านการศึกษาอย่างจริงจัง นอกจากนี้ การปรับรูปแบบเรียนการสอนแบบท่องจำ ให้เป็นการคิดวิเคราะห์ ที่หลายหน่วยงาน และหลายโรงเรียนพยายามหาทางแก้ไข ก็ยังไม่เกิดผลชัดเจนในวงการศึกษาของไทย แม้แต่ครูผู้สอนที่ถือเป็นบุคลากรที่สำคัญที่สุด เราก็ยังไม่สามารถปรับทัศนคติให้ครูส่วนหนึ่ง เกิดความรักในการเป็นเรือจ้างได้อย่างแท้จริง

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ