28 ก.ย. 2559
1,013 ครั้ง

มติ ครม.สั่งโยก ปลัด ทส. เป็นผู้ตรวจราชการพิเศษ สำนักนายกฯ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้ง-โยกย้ายข้าราชการะดับสูงหลายตำแหน่ง โดยให้นายเกษมสันต์ จิณณวาโส ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป ซึ่งเป็นกรณีโอนย้ายข้าราชการโดยไม่มีความผิด และไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบใด ๆ โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอน และนายกรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบด้วยแล้ว

 

ชมผ่านยูทูปได้ที่ : https://youtu.be/dsFyRbNi2iU

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ