21 ต.ค. 2559
59,563 ครั้ง

ประมวลพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวง ร.๙ เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์กับอีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพด้านกีฬา 'สกี'

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดการเล่นกีฬาเป็นอย่างมาก ทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีของนักกีฬา ในด้านความขยันหมั่นเพียร เอาจริงเอาจัง ฝึกฝนจนสามารถเล่นกีฬาได้ดีในหลากหลายประเภท 
หนึ่งในกีฬาที่ทรงโปรดปรานมากที่สุด เมื่่อครั้นประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ คือ 'สกี' และ 'ฮอกกี้น้ำแข็ง' พร้อมด้วยกับสมเด็จย่า และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8 โดยทรงเล่นสกีมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
แต่เมื่อทรงเจริญพระชนมพรรษามากขึ้นการจะหาโอกาสฝึกซ้อมก็หาแทบไม่มี ด้วยพระราชกรณียกิจอันมากมาย แตก็ยังทรงเป็นโปรดการเล่นสกีเสมอมาและได้หาโอกาสฝึกซ้อมทุกครั้งเมื่อทรงเสด็จฯ มาที่สวิตเซอร์ลนด์ 
 
 
 
 
 
 
ด้วยความสนพระทัยในสกี ในช่วงวัยเยาว์ พระองค์ถึงขนาดเคยประทับรวมกับนักสกีคนอื่นๆ อย่างไม่ถือพระองค์เมื่อครั้งเสด็จฯ ยังหุบเขาอโรซ่า เพื่อศึกษาว่าการจะเป็นนักสกีที่ดีต้องทำอย่างไร
 
 
 
 
เมื่อทรงอภิเษกสมรสแล้ว พระองค์ก็ยังมีโอกาสเสด็จฯ มาทรงสกี พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อีกด้วย
 
 
 
 
จากความสนพระทัยและทรงตระหนักได้ถึงความสำคัญของการเล่นกีฬา พระองค์เคยพระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับการกีฬาไว้ ดังนี้
"การกีฬามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับชีวิตของแต่ละคนและชีวิตบ้านเมือง" และ "เวลานี้ การกีฬาก็นับว่า มีความสำคัญในทางอื่นด้วย คือในทางสังคม ทำให้คนในประเทศชาติได้หันมาปฏิบัติสิ่งที่เป็นประโยชน์ในทางสุขภาพของร่างกายและของจิตใจ ทำให้สามารถที่จะอยู่เป็นสังคมอย่างอยู่เย็นเป็นสุข" 
แสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมด้านการกีฬาว่า เป็นสิ่งจำเป็นและมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคคลและประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองได้ 
 
 
ขอบคุณข้อมูลและภาพ : Siam Sport Gadgets, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ