05 ก.ย. 2556
1,941 ครั้ง

วิปค้านเตรียมยื่นถอดนิคมผิดรธน.-ผลประโยชน์ทับซ้อน

วิปค้านเตรียมยื่นถอดถอนประธานวุฒิสภา ฐานผิดรัฐธรรมนูญไม่ให้ ส.ส. ฝ่ายค้านที่ขอสงวนคำแปรญัตติอภิปรายและมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

 

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ ประธานวิปฝ่ายค้าน แถลงว่าที่ประชุมวิปฝ่ายค้านมีความเห็นยื่นถอดถอนนายนิคม ไวยรัชพานิช ออกจากการเป็นประธานวุฒิสภา ฐานปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นกลางตามรัฐธรรมนูญมาตรา 89 และมีผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งยังมีการวินิจฉัยที่แตกต่างไปจากประธานรัฐสภาที่ได้วินิจฉัยไว้ก่อน ถือเป็นการวินิจฉัย 2 มาตรฐาน

 

สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นายนิคมทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมได้รวบรัดให้ปิดการอภิปราย ทำให้สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะผู้สงวนความเห็นและผู้สงวนคำแปรญัตติ ที่ได้ลงชื่อไว้แล้วจากจำนวน 53 คน ได้อภิปรายไปเพียง 7 คน ทำให้ฝ่ายค้านไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์  

 

นอกจากนี้ทางวิปฝ่ายค้านยังมีมติให้ส.ส.พรรคไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพราะเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญในเรื่องที่มาและคุณสมบัติของสว.นั้น เข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 68 ทำให้เกิดความสูญเสียทางดุลยภาพ เปิดโอกาสให้ฝ่ายการเมืองสามารถครอบงำวุฒิสภา ซึ่งเป็นสถาบันนิติบัญญัติได้ในอนาคต

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ