05 ก.ย. 2556
2,198 ครั้ง

กนย.ขยายเงินช่วยเหลือเป็น25ไร่ย้ำไม่แทรกแซงราคา

มติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ขยายความช่วยเหลือปัจจัยการผลิตจาก 10 ไร่เป็น 25 ไร่ ย้ำไม่แทรกแซงตามข้อเสนอกิโลกรัมละ 100 บาท

 

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) มีมติเป็นเอกฉันท์ขยายความช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตไร่ละ 1,260 บาทให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพารารายย่อยจากเดิม 10 ไร่ เป็น 25 ไร่ คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มจากเดิม 1 หมื่นล้านบาท โดยจะเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายใน 2 สัปดาห์หลังจากนี้

 

โดยจะเร่งชี้แจงเกษตรกรว่าเป็นการให้เงินช่วยเหลือไม่ใช่ให้ปุ๋ยเคมี รวมทั้งเอกสารยืนยันสิทธิ์การใช้ที่ดินทำกินยังครอบคลุมเอกสารสิทธิ์ถึง 30 ประเภท มิใช่เพียงโฉนดหรือนส.3 เท่านั้น

 

ส่วนข้อเสนอขอให้แทรกแซงราคากิโลกรัมละ 100 บาท ไม่สามารถทำได้เพราะจะทำให้กลไกตลาดบิดเบือนและขณะนี้แนวโน้มราคายางพาราปรับตัวดีขึ้น รวมถึงคำสั่งซื้อจากตลาดโลกที่เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะจากประเทศจีน

 

+ อ่านเพิ่มเติม

ข่าวอัพเดท ล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความที่น่าสนใจ