เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

รายการสารคดีสั้นที่มุ่งให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรม ภาษา ขนบธรรมเนียม ประเพณี ประวัติศาสตร์ และเกร็ดความรู้เรื่องไทยๆ ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.45 น.

เล่าเรื่องไทยๆ กับ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

video_image